X19 NITA 214

Donna, Donna autunno/Inverno 2017

X19 NITA 209

Donna, Donna autunno/Inverno 2017

P14 LUDO BM22 NERO

Donna, Donna autunno/Inverno 2017

P08 LORY BOTTIGLIA

Donna, Donna autunno/Inverno 2017

P08 ELISIR AVORIO

Donna, Donna autunno/Inverno 2017

J84 FIT 630

Donna, Donna autunno/Inverno 2017

J84 FIT 221

Donna, Donna autunno/Inverno 2017

J64 TAMMY 204

Donna, Donna autunno/Inverno 2017

J64 STEFY 334

Donna, Donna autunno/Inverno 2017

J40 LUDO 309

Donna, Donna autunno/Inverno 2017